Framside med nyhende

Ungdomsskule der kvar enkelt tel

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug i Meland kommune.

Siste fra skulen

 • Misjonstivoli på DUF
  Misjonstivoli på DUF

  23. februar kl 17.00-19.00 inviterer vi til misjonstivoli! Misjonsprosjektkomiteen og valfaget «innsats for andre» inviterer elevar, foreldre, søsken og...

  0
 • Glimt frå DUF
  Glimt frå DUF

  DUF på glattisen i vintersola! Ein fin vinterdag med sol må nytes. Danielsen ungdomsskule på Frekhaug tok ein halv...

  0
 • Framleis ledige plassar for skuleåret 2017/18
  Framleis ledige plassar for skuleåret 2017/18

  Lurar du på om Danielsen Frekhaug har ledige elevplassar til hausten? Då er svaret: JA, me har ledige plassar...

  0
 • DUF blir mobilskule
  DUF blir mobilskule

  Danielsen ungdomsskole Frekhaug blir Mobilskole Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi bruk...

  0

 Om skulen

Danielsen skoler er ei kristen friskulerørsle i områda rundt Bergen og på Haugalandet. Vi feirar 80-års jubileum i 2012. Vi har 7 skular frå barnetrinnet til vidaregåande med omtrent 1700 elevar og i underkant av 200 tilsette. I Bergen sentrum ligg to vidaregåande og ein ungdomsskule. Vidare har vi ungdomsskule på Osterøy og Frekhaug, i Bergen og Haugesund, samt barne- og ungdomsskule på Sotra.

 

Egill Danielsen Stiftelse leiger ut bygningar til skulane i tillegg til å levera fellestenester som IKT, rekneskap og lønn.

 

 

Historia

 Hausten 2012 starta skulen med 22 elevar på 8.trinn. Hausten 2013 kom det 60 nye elevar og skulen auka til 82 elevar og 15 tilsette. Hausten 2014 har me elevar på alle klassetrinn.

 

Lokala

Me held til på Frekhaug Bedehus og har klasserom i flotte modulbygg på plassen utanfor. Klasseromma våre er lyse og trivelege med eit godt inneklima.

Miljøet

 Dei tilsette på Danielsen ungdomsskule Frekhaug er opptekne av at kvar enkelt elev skal trivast på skulen, både fagleg og sosialt.

 

Dei tilsette

På Danielsen ungdomsskule Frekhaug er det tilsett kontkaktlærarar på alle trinn. Her er også timelærarar i enkelte fag, assistentar, rådgjevar og miljøterapaut utanom administrasjonen forøvrig. Meir om dei tilsette under «kontakt oss».

Skuletilboda

Språkfag

På DUF kan ein velge mellom Tysk og Spansk som andrespråk. Det er også mogeleg å velge arbeidslivsfag som eit praktisk alternativ til desse timane.

 

Skulelunsj og datamaskin

Før ein skuledag på DUF treng ein ikkje å smørje niste! Skulepengane dekker mellom anna ein sunn og god lunsj som alle på skulen et saman og datamaskin (Mac) til elevane.

Valfag

Skuleåret 2014/2015 har me desse valfaga hjå oss: Design og redesign, Sal og scene, Innsats for andre, Natur Miljø og friluftsliv , Trafikk (10.trinn).

 

Klasseturar

I august reiser 8.trinn på overnattingstur, ein viktig tur for å verte godt kjend! Når elevane har kome opp på 10.trinn vert det også ein lengre utanlandstur med både faglege og sosiale aktivitetar!

 

 

Kvifor oss?

Dyktige lærarar

Lærarane på Danielsen er stødige i faga sine og er engasjerte i fagfelta dei er spesialiserte i. På DUF jobbar det lærarar med ulike studieløp bak seg og dei ansette er opptekne av å dele erfaringar og kunnskap med kvarandre.

 

Tilpassa opplæring

Som ein kan lese på Utdanningsdirektoratet sine nettsider udir.no er tilpassa opplæring eit gjennomgåande prinsipp i heile grunnopplæinga og er nedfelt i opplæringslova § 1-3. Dette lovverket gjeld også for friskulane og er eit prinsipp som Danielsen sine skular underviser etter. Meir om dette finn ein på dei nemde nettsidene.

Godt læringsmiljø

For å lære, utvikle seg er trivsel ein sentral faktor, her er også læringsmiljøet i gruppene ein sentral faktor. For oss på DUF er det viktig å legge undervisningssituasjonane godt til rette for at kvar elev skal få lære og utvikle seg.

 

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldra gjennom FAU er noko skulen prioriterar høgt. «At FAU gjerne vil ha rektor med på alle møtene sine for å styrka eit godt og tett samarbeid mellom skulen og heimane, synes eg er flott. Det gjer at me får ein følelse av å dra lasset saman, seier rektor Laila Eidsheim».

Kvifor er du på DUF?

Godt miljø

Hovudgrunnen til at eg går på Danielsen ungdomsskule Frekhaug, er at skulen stiller opp med eit miljø som er positivt og godt for elevane å være i. Lærarene ser kvar enkelt elev, dette har veldig mykje å sei for eit skulemiljø.
– Mari Giskegjerde

Møte med ungdommar

Eg likar å jobbe saman med kollegaer som ser det gode i elevane og som gjer alt dei kan for å motivere dei til å gjere sitt beste. Og så er eg heldig som får møte så mange kjekke ungdommar kvar dag.

– Eilèn