Skuleskyss

Skuleskyss

Same reglar som ved offentlege skular gjeld innanfor heimkommunen til eleven. Bussane stoppar ved Frekhaug senter, om lag 10 minutt gange frå skulen.