Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldra gjennom FAU er noko skulen prioriterar høgt. «At FAU gjerne vil ha rektor med på alle møtene sine for å styrka eit godt og tett samarbeid mellom skulen og heimane, synes eg er flott. Det gjer at me får ein følelse av å dra lasset saman, seier rektor Laila Eidsheim».