Helsesyster

Helsesyster

Helsesøster: Kjersti Soldal og Maria Kristine Skjelanger

Tilstades på skulen: Tysdag (Kjersti) og annakvar fredag-partalsveker (Maria)

Kjersti kan treffast på:
Tlf: 90511911/56171109
E-post: kjersti.soldal@meland.kommune.no

Maria kan treffast på:
Tlf: 41619373/56171100
E-post: maria.k.skjelanger@meland.kommune.no