Felles lunsj

Felles lunsj

Elevar og lærarar et ein god og næringsrik smørelunsj saman i klasserom. Dette ser me på som god relasjonbygging mellom elevar og lærarar.