Har også DUF nasjonale prøvar?

Har også DUF nasjonale prøvar?

Hjå oss gjennomfører me nasjonale prøvar på lik linje som på offentlege skular.