• Skuleskyss

  By on 18. oktober 2012

  Same reglar som ved offentlege skular gjeld innanfor heimkommunen til eleven. Bussane stoppar ved Frekhaug senter, om lag 10...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Helsesyster

  By on 18. oktober 2012

  Helsesøster: Kjersti Soldal og Maria Kristine Skjelanger Tilstades på skulen: Tysdag (Kjersti) og annakvar fredag-partalsveker (Maria) Kjersti kan treffast...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Felles lunsj

  By on 18. oktober 2012

  Elevar og lærarar et ein god og næringsrik smørelunsj saman i klasserom. Dette ser me på som god relasjonbygging...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Inntaksreglement

  By on 18. oktober 2012

  Inntaksreglementet vårt finn ved å trykkje på lenkja under. inntaksreglement

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Ordensleglement

  By on 18. oktober 2012

  Elevane får utdelt reglementet vårt ved skulestart på 8.trinn. Dette les ein heime, foreldre og elevar skriv under på...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Har også DUF nasjonale prøvar?

  By on 18. oktober 2012

  Hjå oss gjennomfører me nasjonale prøvar på lik linje som på offentlege skular.

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Målføre ved DUF

  By on 18. oktober 2012

  Meland Kommune nyttar nynorsk, noko som gjer at informasjon me sender ut vert skrive på dette målføret. Praksis med...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Kor mykje kostar det å gå på DUF?

  By on 18. oktober 2012

  Skulepengane ligg no på 15 300 kr pr år. Dette inkluderer m.a. skulelunsj, datamaskin (Mac) og overnattingstur for 8.klasse...

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Tur på 10.trinn

  By on 18. oktober 2012

  Me legg opp til at klassane i løpet av 10.trinn reiser på ein lengre tur saman, fortrinnsvis til utlandet.

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
 • Kartlegging i ulike fag

  By on 18. oktober 2012

  Sida er under redigering.

  0
  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug