Foreldremøter

Foreldremøter

Det er tid for foreldremøter ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug.

8. og 9. klasse har foreldremøter torsdag 3. september kl. 18.00 – 20.00. Foreldremøtet er todelt, der ein del inneheld mykje viktig informasjon og val av klassekontaktar. Den andre delen handlar om Macavtale, administratorrettigheiter og foreldrekontroll.

10. klasse har foreldremøter tysdag 8. september. Sjå klokkeslett på innkalling som eleven får med seg heim ei veke før. Her vert det også mykje informasjon, samt at klassetur blir eit sentralt tema.

Me håpar alle heimane vert representert på dette viktige møtepunktet.

OBS! Parkering må skje på parkeringsplassen til skulen, eller inne på skulen sitt uteområde. Her skal det vera god plass til alle bilane som kjem.

Me ser fram til å møta dykk!