Gravinga er i gang!

Gravinga er i gang!

I takt med auka elevtal, har også behovet for fleire klasserom og arbeidsrom til personalet meldt seg. Planering av stort uteområde starta i slutten av juli, modular kjem snart og me håpar å kunne ta dei i bruk i midten av september hvis alt går etter planen.

Inntil modulane er ferdig monterte, har me fått godkjent nybygget i bedehuset som mellombels lokaler. Det betyr at ein klasse får sitt klasserom her ei lita stund.