Kvifor velge oss?

Historia

IMG_1558Hausten 2012 starta skulen med 22 elevar på 8.trinn. Hausten 2013 kom det 60 nye elevar og skulen auka til 82 elevar og 15 tilsette. Hausten 2014 har me elevar på alle klassetrinn. Ved skulestart 2021 flyttar vi inn i nye lokaler og har håp om fulle hus med 180 elevar.

Historie

DSC02897Me held til på Frekhaug Bedehus og har klasserom i flotte modulbygg på plassen utanfor. Klasseromma våre er lyse og trivelege med eit godt inneklima.

Miljøet

IMG_1555Dei tilsette på Danielsen ungdomsskule Frekhaug er opptekne av at kvar enkelt elev skal trivast på skulen, både fagleg og sosialt.