Kven jobbar på DUF?

Kven jobbar på DUF?

Saman med veksande elevtal, vert det også stadig nye tilsette her på DUF. Gjennom skuleåret me legg bak oss har me vore 13 tilsette på jobb, ei av lærarane våre har også vore i permisjon. To avsluttar sine engasjement denne sommaren. I august ønsker me seks nye tilsette velkomen!

Dei nye tilsette er:
Synnøve L. Saad, kontaktlærar
Knut Egil Benjaminson, kontaktlærar
Elisabeth Fallon, lærar
Solveig Westermoen, lærar
Tone Sjo, assistent
Anny Refsdal, assistent og kontor

Du finn etter kvart ein full presentasjon med bilete av dei tilsette på skulen under kontakt oss. Denne sida er under redigering og vil bli ferdigstilt i løpet av hausten.