Ledige elevplassar ved Danielsen

Ledige elevplassar ved Danielsen

For skuleåret 2015- 16 har me ledige elevplassar på åttande og niande trinn. Me tilbyr engasjerte tilsette, gode klasserom, skulelunsj, datamaskin til alle elevane og nye fine bøker og interiør. Ta kontakt med skulen på mail eller telefon, eller send elektronisk søknad via duf.no.

Hjarteleg velkommen som elev og foreldre ved skulen.

I tiande klasse er det heilt fullt og me opererer med venteliste.