Ledige vikariat ved DUF

Ledige vikariat ved DUF

Grunna permisjonar treng me:

Engasjerte lærarar (inntil 150% vikariat)

Særleg aktuelle fag er norsk, matematikk, engelsk, friluftsliv, kunst- og handverk, spes.ped.

LEDIGE STILLINGAR FRÅ 15.09.15 – 31.07.16

Å etablere ein ny skule krev eit fleksibelt og engasjert personale som kan bidra til eit godt skulemiljø,

samt god pedagogisk og fagleg undervisning.

Tilsette ved DUF må kunne identifisere seg med, og fremje formålet og det kristne verdigrunnlaget for skulen, samt forplikte seg på skulen sitt verdidokument.

Ta gjerne kontakt med rektor om du har spørsmål.

Trykk på lenkja under eller trykk her for å laste ned søknadsskjema.

Søknadsskjema tilsette Danielsen Ungdomsskule

Send søknaden til:

Laila Eidsheim, rektor ved DUF:

laila.eidsheim@danielsen-skoler.no , eller pr post til:  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

Postboks 56, 5906 FREKHAUG

Tlf: 99 64 22 82 temporal domain .