Om skolen

Lokala

IMG_1667Me held til ved Frekhaug Bedehus og har klasserom i flotte modulbygg på plassen utanfor. Klasseromma våre er lyse og trivelege med eit godt inneklima. Eit nytt flott skolebygg vil stå klart i løp av 2021 og vi gler oss til å flytte inn i nye, tenelege lokaler.

Historien

PrintDanielsen skoler er ei kristen friskulerørsle i områda rundt Bergen og på Haugalandet. Vi feirar 80-års jubileum i 2012. Vi har 7 skular frå barnetrinnet til vidaregåande med omtrent 1700 elevar og i underkant av 200 tilsette. I Bergen sentrum ligg to vidaregåande og ein ungdomsskule. Vidare har vi ungdomsskule på Osterøy og Frekhaug, i Bergen og Haugesund, samt barne- og ungdomsskule på Sotra.

 

Egill Danielsen Stiftelse leiger ut bygningar til skulane i tillegg til å levera fellestenester som IKT, rekneskap og lønn.

 

Miljøet

IMG_7892D ei tilsette på Danielsen ungdomsskule Frekhaug er opptekne av at kvar enkelt elev skal trivast på skulen, både fagleg og sosialt.

Om du scrollar til nederst på sida kan du sjå kva Mari som er elev her, og Eilèn som er lærar her seier om korleis dei opplever dette!