Oppstart

Endeleg skal vi igjen få fylle opp den nye skulen vår med elevar. Det blir ei glede!

Alle våre elevar startar opp med første skuledag torsdag 19. august kl.8.35-14.00.

Vi gler oss til å sjå dykk, men minnar om at ein framleis må ta omsyn til gjeldande smittevernreglar. Ikkje kom på skulen om du er sjuk, hugs god håndhygiene og hald anbefalt avstand. Saman skal vi skape eit trygt skuleår.

Våre kjære elevar frå Bergen kommune må oppdatere seg på smittevernreglar for kollektiv transport ifm. reise til og frå skulen.

Etter den litt keisame påminninga; Hjarteleg velkomen tilbake!