• Foreldresamarbeid

    By on 15. august 2012

    Samarbeid med foreldra gjennom FAU er noko skulen prioriterar høgt. «At FAU gjerne vil ha rektor med på alle...

    0
    Danielsen Ungdomsskule Frekhaug