Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår!

Etter ein lang og god sommarfeire gler tilsette seg til å ta imot både gamle og nye elevar!  Skuleåret 2014/2015 vert det aller fyrste skuleåret med alle tre trinna, og me gler oss over at skulen vert større.

Måndag 18.august startar 9. og 10.trinn opp kl. 08:35 og er på skulen heile dagen. Kl. 18:00 møter foreldre og nye elevar på 8.trinn. Me startar med kveldsmat og deretter går elevene til sine klassar.