Resultat frå ungdata 2017

Resultat frå ungdata 2017

Resultat frå ungdataundersøkinga som vart gjennomført blant ungdomsskuleelevar i Meland 2017 er no klare.

 

Trykk på linken under for å kome til kommunen si side om saka:

http://www.meland.kommune.no/resultat-ungdata-2017.6010836-298720.html