Skulestart og skulerute 2016 – 17

Skulestart og skulerute 2016 – 17

Regnet pøsar ned, og hausten er på vei. Folk er på vei heim frå ferie, og skulane startar snart opp. Kanskje godværet kjem då?

Skulestart for Danielsen Ungdomsskule Frekhaug er som følgjer:
9. og 10. klasse: Skulestart torsdag 18. august kl 08.35.
8. klasse: Skulestart torsdag 18. august kl 18.00. Ta med minst ein forelder. . Me startar med kveldsmat og går deretter i klassar.

Skuleruta for det komande året ser du under. Den er ganske lik Meland kommune si, men det kan vera noko avvik på enkeltdagar.