DUF treng ny kontormedarbeider

DUF treng ny kontormedarbeider

Kontormedarbeider – årsvikariat

Tiltreding 1. januar 2019

 

Ønskjer du å arbeide ved ein kristen skule med eit inkluderande personale, og mål om å sjå den enkelte eleven?

Vi søkjer etter kontormedarbeidar ved skulen, med stillingsstorleik 70 – 80%.

Vi kan tilby:
– eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
– spennande og viktige arbeidsoppgåver
– eige kontor
– lunsj
– gode medarbeidarar

Vi ønskjer:
– eit smilande ansikt
– ei smilande og positiv stemme
– orden og struktur
– effektivitet
– fleksibilitet
– ei hjelpende hand
– kunskap på skuleadministrative system (Visma, cert)
– grunnleggande IKT – kompetanse

Tilsette ved DUF må kunne identifisere seg med, og fremje formålet og det kristne verdigrunnlaget for skulen, samt forplikte seg på skulen sitt verdidokument.
Stillinga inneber tett kontakt med elevar, lærarar og andre tilsette, foreldre, og kommunale instansar. Ein vil bli den første personen mennesker møter når dei kontaktar skulen, enten det er på tlf, i resepsjonen eller på mail. Ein jobbar tett med rekneskapsavdelinga vår i Egill Danielsen Stiftelse og  leiinga ellers ved skulen.

Søknadsfrist:snarast

Ta gjerne kontakt med rektor på tlf: 99 64 22 82 om du har spørsmål. Søknad sender du på eige søknadsskjema som lag gi linken under.

 

Send søknaden til: laila.eidsheim@danielsen-skoler.no, eller pr post til:  Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

Postboks 56, 5906 FREKHAUG

Trykk på linken for mal til søknad:

Søknadsskjema tilsette Danielsen Ungdomsskule

Ferdig utfylt søknad sendast til:

e-post:
Laila.eidsheim@danielsen-skoler.no
Post:
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Postboks 56
5906 Frekhaug